רש"י על שמואל ב יט יד

"ולעמשא" - שהוא שר צבא תאמרו הלא בן אחותי אתה