רש"י על שמואל ב יט כז

<< | רש"י על שמואל בפרק י"ט • פסוק כ"ז |
א • ה • ח • ט • י • יב • יד • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • לב • לג • לה • לו • לז • לח • מג • מד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי פסח עבדך" - ואיני יכול לילך ברגלי