רש"י על שמואל ב יט לו

<< | רש"י על שמואל בפרק י"ט • פסוק ל"ו | >>
א • ה • ח • ט • י • יב • יד • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • לב • לג • לה • לו • לז • לח • מג • מד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"האדע בין טוב לרע" - בין מאכל טוב למאכל רע ואמרו רבותינו ז"ל (שבת קנב א) שטוף בזמה היה לפיכך קפצה עליו זקנה