רש"י על מלכים א ז מ

<< רש"י על מלכים א • פרק ז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מו • מז • מט • נ • נא • 


"ויעש חירום וגו'" - ואמר רבי הכירות הן הן סירות כמה דאת אמר (זכריה יב ו) ככיור אש בעצים וכן (שמואל א ב יד) והכה בכיור

"הכיורות" - של נחשת לדשן את המזבח

"היעים" - מגרפות של נחושת שקורין ווידו"ל באשכנז לחתות בהן דשן בתוך הסירות