רש"י על מלכים א ז ב

<< רש"י על מלכים א • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מו • מז • מט • נ • נא • 


"בית יער הלבנון" - תרגם יונתן בית מקירת מלכיא (עמודי הארזים העומדים באורך המאה אמה כל טור וטור לאורך המאה ומטור הראשון לטור הרביעי חמשים אמה והיא רוחב הבית הגהה מבעל צורת הבית)

"וכרותות ארזים" - קורות ארזים לאורך הבית היה טור עמודים בקרקע והכרותות מעמוד לעמוד (והטור השני למול טור הראשון ברוחב הבית וכן ארבעה הטורים וסכך הנסרים לרצפת הבית מטור לטור על הכרותות והעמודים הללו עשוים פתחים פתחים כעין אכסדרה והיו הכרותות כמו משקוף שעל המזוזות והיו גם כן אלו הכרותות כדי להעמיד עליהם המחיצות שהם הצלעות הנזכרים בכתוב ושאמר הצלעות אשר על העמודים ולא אמר על הכרותות לפי שהעמודים הם העיקר שהבית נכון עליהם והכרותות אינם אלא להחזיק ולחבר עמוד אל עמוד להיות האהל אחד ומונחים על צדן ולא היו זקופין ובאמרו על העמודים רוצה לומר על הכרותות שעל העמודים ולא נקרא בשם בפני עצמן לגבייהו ואפשר נמי שהכרותות אינם עולים למעלה מן העמודים דאינם שוכבים למעלה אלא הם נתונים בראשי העמודים ובשווין למעלה ולא כעין משקוף השוקף על המזוזות אלא כמו יתד ארוך המחבר שני עמודים ומה שכתוב וכרותות על העמודים פירושו בצד העליון של העמודים נמצא מה שעל הכרותות הוא על העמודים עד כאן פירוש בעל צורת הבית)