רש"י על מלכים א ז ד

<< רש"י על מלכים א • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מו • מז • מט • נ • נא • 


"ושקופים שלשה טורים" - ועוד עשה קרוי אצל שלשה טורים הנסרים ושלשת טורי השקופים כי רוחב של חמשה עשר נסרים לא קירה את הבית בכל ארכו שהוא מאה אמה ועשה אצלו לקרות הבית קרוי של נסרים קטנים נתונים על מרישין קטנים הנותרים (צריך לומר הנתונים) מטור כרותות ארזים אל טור שלשה מרישין זה אצל (צריך לומר לסוף) זה ושקופין משני צדיהן כעין משקוף שהדלת שוקף בו ועל אותן שקופין ראשי הנסרים הקטנים נתונים בו ארכן של נסרים קטנים כנגד רחבן של נסרים גדולים שנתן תחלה

"ומחזה אל מחזה" - ראשי נסרים של שקוף זה למול (ראשי) נסרים של (שקוף) זה

"מחזה" - לשון קצה ומנחם כן פותרו וחברו (תהלים קז ל) אל מחוז חפצם וכל חזית שבלשון משנה כך הוא בסדר מערכת התמיד (תמיד כט א) וכן הוא עושה (חזית) מבחוץ בפרק השותפין בבבא בתרא (בא) ויונתן אף הוא תרגמו זוי לקביל זוי אבל שקופים אטומים (לעיל ו ד) וכן (כאן פסוק ה) רבועים שקף כולם תרגם כלונסא