רש"י על מלכים א ז כד

<< רש"י על מלכים א • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מו • מז • מט • נ • נא • 


"ופקעים" - וצורת ביעין תרגם יונתן

"מתחת לשפתו" - בשלש אמות תחתונות שהיו מרובעות שכך שנינו בגמרא (דעירובין שם עמוד ב) שלש תחתונות מרובעות ושתים עליונות עגולות ואי אפשר לו להכיל אלפים בת שהם מאה וחמשים מקוה טהרה ארבעים אלא בענין זה כמו שפירשו רבותינו בעירובין עליונות מרובעות והתחתונות עגולות אי אפשר לומר דכי כתיב שפתו עגול סביב לכך הוא אומר בפקעים הללו עשר באמה מקיפין את הים סביב שבמקום ריבועו (הקיפו) ארבעים אמה עשר אמה לכל רוח אבל במקום עיגולו אי אפשר לומר עשר באמה סביב

"שני טורים הפקעים יצוקים ביצקתו" - הכל מוצק יחד לא שחבר לו את הפקעים אחר יציקתן על ידי מסמרות או על ידי דבק שקורין שולדר"א בלע"ז