רש"י על מלכים א ז מט

רש"י על מלכים א • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מו • מז • מט • נ • נא • 


"חמש מימין וחמש משמאל" - אי אפשר לומר חמש מימין הפתח וחמש משמאל הפתח אם כן מצינו מנורה בצפון והתורה אמרה (במדבר ג כט) על ירך המשכן תימנה אלא של משה באמצע חמש מימינה וחמש משמאלה

"והפרח" - של מנורה

"והנרות" - בזיכין שנותנין בהן השמן והפתילה

"והמלקחים" - שמרימים בהן את הפתילה מתוך השמן