רש"י על מלכים א ז כ

רש"י על מלכים א • פרק ז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מו • מז • מט • נ • נא • 


"גם ממעל מלעומת הבטן" - שהוא לעבר השבכה בסוף השבכה בשוליה הוא באמצע במקום הדבק (שעל השבכה) (צריך לומר שהשבכה) מדובקת בגולה אשר תחתיה

"והרמונים מאתים" - רמונים עשוין שתי טורים סביב מחורזים בשלשלת ומקיפין את השבכה

"על הכותרת השנית" - אף זה מקרא קצר על האחת וכן על השניה