רש"י על מלכים א ז טו

<< רש"י על מלכים א • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מו • מז • מט • נ • נא • 


"את שני העמודים" - שהעמיד באולם יכין ובועז

"שמנה עשרה אמה קומת וגו'" - ובדברי הימים הוא אומר (דברי הימים ב ג טו): "שלשים וחמש אמה קומתן"! - שיצק שניהם כאחד, והאמה החסירה, אומר אני: חצי אמה היתה לכל אחד בראשו, שאינה דומה למלאכת שאר העמוד, כמו שאמור למטה בענין (מלכים א ז כב): "ועל ראש העמודים מעשה שושן".

"וחוט שתים עשרה אמה יסוב את העמוד השני" - לימד שהיה ארבע אמות על ארבע אמות עגול, שכל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח. ועוביו ארבע אצבעות והוא חלול, כך מפורש בסוף ספר ירמיהו (ירמיהו נב כא).

והרי זה מקרא קצר, פירש ארכו של אחד וילמד השני ממנו, ופירש הקיפו של שני וילמד ממנו הראשון. וכן תרגם יונתן: "וחוט משח תרתין עסרי אמין מקיף ליה וכן לעמודא תניינא".