רש"י על מלכים א ו ז

<< רש"י על מלכים א • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


"בהבנותו אבן שלמה מסע" - כמו שהסיעוה מן ההר על ידי השמיר כמו שהיא באה משם נתנוה בחומת הבנין ולא סתתוה בכלי ברזל ואבני גזית האמור למעלה מחלוקת היא בסוטה (מח ב)

"ומקבות" - דלוט"א בלשון רוסיא