רש"י על מלכים א ו לו

<< רש"י על מלכים א • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


"החצר הפנימית" - היא עזרת הכהנים ועזרת ישראל והיא היתה לפני האולם וקורא אותה פנימית לפי שהיתה לפנים מעזרת נשים (ובמקרא לא מצינו כתוב עזרת כי אם במשנה)

"וטור כרותות ארזים" - נדבך של (קירות מחוטבות) עשה בחומה