רש"י על מלכים א ו ט

<< | רש"י על מלכים אפרק ו' • פסוק ט' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


מלכים א ו', ט':

וַיִּ֥בֶן אֶת־הַבַּ֖יִת וַיְכַלֵּ֑הוּ וַיִּסְפֹּ֤ן אֶת־הַבַּ֙יִת֙ גֵּבִ֔ים וּשְׂדֵרֹ֖ת בָּאֲרָזִֽים׃


"ויספון" - לשון כסוי תקרה

"גבים ושדרות בארזים" - שתי תקראות אחת עשויה לנוי מלמטה ואחת של לוחי ארזים מלמעלה של גבים היא התחתונה ותרגם יונתן בהנתוכין ולא ידעתי מה הן ושמעתי משמו של רבי מנחם זצ"ל שהם נסרים ארוגים נאים כמין צורה וקורין לו בלשונינו צילי"ד ובלשון אשכנז (גהימל"ט) והיא לשון שמים שמי קורה ואני אומר שהם לבנים חלולים והם כחצי קנה עגול שעושין לכסוי בתים (בלשון אשכנז דעק ציגל)

"גבים" - לשון ארמי גובתא דקניא והם היו (למעלה) והשדרות (למטה)

"ושדרות" - לוחי ארזים סדורים למעלה מן הגבים לדריסת הרגל כשעולין לראות בבדק הבית וכן תרגם יונתן ושדרות בארזים ועילא מנהון (רוצה לומר מן הגבים) סידרא דרכפת רישי שריתא ארזיא ורכפת לשון תכיפת וחבירו (שמואל ב כב יב) עבי שחקים תרגום יונתן מריכפת עננין קלילין (ושדרות כלומר היו נסרים סדורים זה אצל זה רד"ק)