רש"י על מלכים א ו ד

<< | רש"י על מלכים אפרק ו' • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


מלכים א ו', ד':

וַיַּ֣עַשׂ לַבָּ֔יִת חַלּוֹנֵ֖י שְׁקֻפִ֥ים אֲטוּמִֽים׃


"שקופים אטומים" - רבותינו פירשו (מנחות פו ב) שקופים לשון ראייה ופתיחה והשקפה פתוחים מבחוץ ואטומים מבפנים קצרים מבפנים שלא כדרך שאר חלונות אחרות העשויות למאור להראות שאינו צריך לאורה