רש"י על מלכים א ו כד

<< רש"י על מלכים א • פרק ו
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


"עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו" - כשהן פרושות נמצאות כנפות שניהם שהיו נוגעות זו בזו ממלאות כל חלל עשרים אמה וגוף הכרובים אינו מן המדה ועומד בנס (בבא בתרא צט א)