מ"ג מלכים א ו ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַבַּיִת בְּהִבָּנֹתוֹ אֶבֶן שְׁלֵמָה מַסָּע נִבְנָה וּמַקָּבוֹת וְהַגַּרְזֶן כָּל כְּלִי בַרְזֶל לֹא נִשְׁמַע בַּבַּיִת בְּהִבָּנֹתוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַבַּ֙יִת֙ בְּהִבָּ֣נֹת֔וֹ אֶבֶן־שְׁלֵמָ֥ה מַסָּ֖ע נִבְנָ֑ה וּמַקָּב֤וֹת וְהַגַּרְזֶן֙ כׇּל־כְּלִ֣י בַרְזֶ֔ל לֹֽא־נִשְׁמַ֥ע בַּבַּ֖יִת בְּהִבָּנֹתֽוֹ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וביתא באתבניותיה אבנין שלמן מטקס אתבני וארזובין וחולילין כל מאן דפרזל לא אשתמע בביתא באתבניותא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בהבנותו אבן שלמה מסע" - כמו שהסיעוה מן ההר על ידי השמיר כמו שהיא באה משם נתנוה בחומת הבנין ולא סתתוה בכלי ברזל ואבני גזית האמור למעלה מחלוקת היא בסוטה (מח ב)

"ומקבות" - דלוט"א בלשון רוסיא

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והבית בהבנותו" - בא ליתן טעם למה עשה המגרעות ולא בנאוה כדרך הבנאים ואמר שהבית במקום שבנאוה נבנה מאבן שלמה כמו שהסיעם והביאם מההר כי לא חפץ להביא במקום הבנין דבר בלתי נשלם ולזה נחצב כל אבן בהר בשלימותה ובמדה הנרצה ולא נעשה בהם עוד מלאכה במקום הבנין ולא היה אם כן נשמע שם קול מקבות וגרזן כי לא נעשה שם דבר כי אם הנחה לבדה ואם היו בונים כדרך הבנאים לעשות נקבים היה אם כן בהכרח לעשות מלאכה במקום הבנין

מצודת ציון

"מסע" - מלשון הסעה ועקירה

"ומקבות" - הוא הפטיש החד בראשו האחד ובו פוסלין את האבנים

<< · מ"ג מלכים א · ו · ז · >>