רש"י על מלכים א ו ל

<< רש"י על מלכים א • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


"ואת קרקע הבית" - כל הרצפה

"לפנימה ולחיצון" - לבית הכפורת ולהיכל