רש"י על מלכים א ו יח

<< | רש"י על מלכים אפרק ו' • פסוק י"ח | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


מלכים א ו', י"ח:

וְאֶ֤רֶז אֶל־הַבַּ֙יִת֙ פְּנִ֔ימָה מִקְלַ֣עַת פְּקָעִ֔ים וּפְטוּרֵ֖י צִצִּ֑ים הַכֹּ֣ל אֶ֔רֶז אֵ֥ין אֶ֖בֶן נִרְאָֽה׃


"פקעים" - פירוש ואותם קירות ארזים שעשה אל הבית פנימה לכסות קיר האבן קלוע היה בציורי קליעות וצורות פקעים כמין כפתורים

"פקעים" - למויישייל"ש בלע"ז

"ופטורי צצים" - תרגם יונתן ואטונין שושנין צורת שלשלאות

"פטורי" - לשון חבלים כלשון גמרא כמו (מועד קטן כט א ברכות ח א) כפיטורי בפי ושט

"צצים" - לשון פרחים כמו (במדבר יז כג) ויצץ ציץ חבלים ופרחים ומנחם חברו פטורי לשון (שמות יג יב) פטר רחם וכמו (תהלים כב ח) יפטירו בשפה

"הכל ארז אין אבן נראה" - (תרגום) כל ביתא חפי נסרין דארזא לית אבנא מתחזיא

"מקלעת פקעים" - תרגם יונתן גלף חיזו ביעין (פירוש חקוק כדמות ביצים עגולים)