רש"י על מלכים א ו ה

<< | רש"י על מלכים אפרק ו' • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


מלכים א ו', ה':

וַיִּ֩בֶן֩ עַל־קִ֨יר הַבַּ֤יִת יצוע יָצִ֙יעַ֙ סָבִ֔יב אֶת־קִיר֤וֹת הַבַּ֙יִת֙ סָבִ֔יב לַהֵיכָ֖ל וְלַדְּבִ֑יר וַיַּ֥עַשׂ צְלָע֖וֹת סָבִֽיב׃


"יציע" - אפנטי"ץ בלע"ז ושלשה שמות יש לה יציע תא צלע (כך מפורש בבבא בתרא סא א)

"את קירות הבית סביב" - כלומר כנגד ההיכל ובית קדשי הקדשים הוא הדביר עשה צלעות מבחוץ לדרום ולמערב ולצפון וסוף המקרא הוא פירוש לראשו ויבן על קיר הבית סמוך לקיר הבית יציע סביב כיצד עשה את קירות הבית להיכל ולדביר עשה צלעות

"ויעש" - כמו עשה וכן (שמות טו ב) ויהי לי לישועה כמו היה לי לישועה