רש"י על מלכים א ו כט

רש"י על מלכים א • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


"ואת כל קירות הבית" - קירות העץ

"מסב קלע" - מוקפות ציורין

"פתוחי מקלעות כרובים" - חקוקי צורת כרובים ודקלים וחבלים ופרחים

"מלפנים ולחיצון" - לבית הכפורת הפנימי ולהיכל החיצון