רש"י על דברי הימים ב לו יז

<< | רש"י על דברי הימים בפרק ל"ו • פסוק י"ז | >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויעל עליהם את מלך כשדים" - שהם אומה שפלה שנאמר (ישעיהו כג) הן כשדים זה העם לא היה וכאן נתקיים (דברים ל"ב) הם קנאוני בלא אל וגו' עד בגוי נבל אכעיסם

"ויהרוג בחוריהם בחרב בבית מקדשם" - והושב להם גמולם שכתוב להם (פסוק י"ד) ויטמאו את בית ה' ונתקיים מה שאמר (יחזקאל ט') והכו אל תחוס עיניכם וגו' עד צאו ויצאו והכו בעיר

"ולא חמל על בחור ובתולה זקן וישש" - מה שאין כן מנהג אנשי חיילים כשנוצחים במלחמה והורגים אנשי המלחמה אבל על זקן בחור ובתולה חומלים ומתמלאים רחמים וגם נבואת משה רבינו ונתקיימה נבואות משה רבינו (דברים לב) מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור וגו'