רש"י על דברי הימים ב לו יב

רש"י על דברי הימים ב • פרק לו >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"ויעש הרע" - מהו הרע שלא נכנע לפני ירמיהוו הנביא מפי ה' כמפורש (בירמיהו ל"ח) ויאמר ירמיהו אל צדקיהו כה אמר ה' אלהי צבאות אלהי ישראל אם יצא תצא וגו' עד אני דואג את היהודים וגו' וחוץ מחטא זה לא חטא אלא בזה שלא שמע לדברי נביא מפי ה' ושעבר על שבועת נבוכדנאצר אבל בתועבותיו והנמצא עליו על יהויקים לא הרע לעשות מפי ר' אליעזר ב"ר משלם זצ"ל