רש"י על דברי הימים ב לו טז

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק לו >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"ויהיו מלעיבים במלאכי אלהים" - בשלוחי הקדוש ברוך הוא

"ובוזים דבריו" - של הקב"ה שודאי הדין עמו שאפילו שלוחי בשר ודם אין מבזין אותן ויראים לעבור על צוויו בין לרע בין לטוב ועמו בזו דבריו והלעיבו ותעתעו בנביאיו כל כך וגו'