רש"י על דברי הימים ב לו כ

רש"י על דברי הימים ב • פרק לו >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"ויהיו לו ולבניו לעבדים עד מלוך מלכות פרס" - ולמה עד מלכות פרס כי עד מלכות פרס עד אותו הזמן לא נתפייסה הארץ את שבתותיה והוא שכתוב (ויקרא כו) כל ימי השמה תשבות