רש"י על דברי הימים ב לו ח

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק לו
א • ג • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"ותועבותיו" - שבא על אמו

"והנמצא עליו" - כתובת קעקע