מ"ג דברי הימים ב לו יז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויעל עליהם את מלך כשדיים [כשדים] ויהרג בחוריהם בחרב בבית מקדשם ולא חמל על בחור ובתולה זקן וישש הכל נתן בידו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעַל עֲלֵיהֶם אֶת מֶלֶךְ כשדיים [כַּשְׂדִּים] וַיַּהֲרֹג בַּחוּרֵיהֶם בַּחֶרֶב בְּבֵית מִקְדָּשָׁם וְלֹא חָמַל עַל בָּחוּר וּבְתוּלָה זָקֵן וְיָשֵׁשׁ הַכֹּל נָתַן בְּיָדוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֨עַל עֲלֵיהֶ֜ם אֶת־מֶ֣לֶךְ כשדיים כַּשְׂדִּ֗ים וַיַּהֲרֹ֨ג בַּחוּרֵיהֶ֤ם בַּחֶ֙רֶב֙ בְּבֵ֣ית מִקְדָּשָׁ֔ם וְלֹ֥א חָמַ֛ל עַל־בָּח֥וּר וּבְתוּלָ֖ה זָקֵ֣ן וְיָשֵׁ֑שׁ הַכֹּ֖ל נָתַ֥ן בְּיָדֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעל עליהם את מלך כשדים" - שהם אומה שפלה שנאמר (ישעיהו כג) הן כשדים זה העם לא היה וכאן נתקיים (דברים ל"ב) הם קנאוני בלא אל וגו' עד בגוי נבל אכעיסם

"ויהרוג בחוריהם בחרב בבית מקדשם" - והושב להם גמולם שכתוב להם (פסוק י"ד) ויטמאו את בית ה' ונתקיים מה שאמר (יחזקאל ט') והכו אל תחוס עיניכם וגו' עד צאו ויצאו והכו בעיר

"ולא חמל על בחור ובתולה זקן וישש" - מה שאין כן מנהג אנשי חיילים כשנוצחים במלחמה והורגים אנשי המלחמה אבל על זקן בחור ובתולה חומלים ומתמלאים רחמים וגם נבואת משה רבינו ונתקיימה נבואות משה רבינו (דברים לב) מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור וגו'

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעל" - העיר לב מלך כשדים לעלות עליהם

"הכל נתן בידו" - ה' מסר בידו את הכל 

מצודת ציון

"וישש" - כמו וישיש והוא רב הימים מאד כמו גם שב גם ישיש בנו (איוב טו)והוא מלשון יש ר"ל עמד בו הישות ימים רבים