רש"י על דברי הימים ב לו י

רש"י על דברי הימים ב • פרק לו
א • ג • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"ולתשובת השנה" - שהגלה יהויקים

"עם כלי חמדת בית ה'" - דברים החמודים אותם לקח והשאר הניח עד גלות צדקיהו אז לקח הכל עמו במלכים ב (מלכים ב כד) מפורש שיצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל וגו'

"וימלך את צדקיהו אחיו" - אחיו של יהויקים וכן (במלכים ב' כ"ד) וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו דודו של יהויכין