רש"י על דברי הימים ב לו כג

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק לו
א • ג • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ" - שאני מושל מלך על כל ממלכות

"והוא פקד עלי" - והוא צוה עלי על ידי ישעיהו לבנות לו בית בירושלים שנאמר (ישעיהו מ"ד) האומר לכורש וגו' כה אמר ה' למשיחו לכורש (שם מ"ה) וכבר נאמרה לו נבואה זו של ישעיהו

"אשר ביהודה" - ירושלים במדינות יהודה

"מי בכם מכל עמו ה' אלהיו עמו ויעל" - כך היה הכרוז על המדינות מי בכל עמו של הקב"ה יבוא לבנות ביתו אשר בירושלים

"ויעל" - ויהי הקב"ה בעזרו ובעזרתינו