רש"י על דברי הימים ב לו ג

רש"י על דברי הימים ב • פרק לו >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"ויסירהו מלך מצרים בירושלים" - מבואר במלכים (שם) היטב ויאסרוהו פרעה נכה ברבלה בארץ חמת

"בירושלים" - ממלוך בירושלים

"ויענש את הארץ" - ליתן מסים דוגמא וענשו אותו מאה כסף (דברים כ"ב)