רש"י על דברי הימים ב לו א

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק לו
א • ג • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"וימליכהו תחת אביו" - אע"פ שהיה יהויקים אחיו גדול ממנו כ"א חדשים