רש"י על דברי הימים א יב יח

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ד • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לג • לד • לט • מ • מא • 


"ויצא דויד לפניהם" - מן המצד

"ויען ויאמר להם וגו' לבב ליחד" - לבבכם ולבבי יהיה כלב אחד

"ואם לרמותני לצרי בלא חמס בכפי" - כי מה עשיתי לשאול כי הוא צודה את נפשי לקחתה על חנם