רש"י על דברי הימים א יב כב

רש"י על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ד • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לג • לד • לט • מ • מא • 


"על הגדוד" - של עמלקים כשנשבו נשיו כי באותו פרק היה כי בלכתו אל ציקלג כששלחוהו סרני פלשתים ובא אל ציקלג כבר נשבו