רש"י על דברי הימים א יב כט

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ד • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לג • לד • לט • מ • מא • 


"וצדוק נער" - לפיכך אל תתמה שלא היה נגיד

"ובית אביו שרים עשרים ושנים" - זה היא גדולה גדולה ועל כן לקחו הכהונה גדולה מאביתר ונתנוה לצדוק הכהן