רש"י על דברי הימים א יב טז

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ד • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לג • לד • לט • מ • מא • 


"אלה הם אשר עברו את הירדן בחודש הראשון" - בניסן שכבר נפרשו[1] השלגים

"ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב" - עברו את הירדן ובקעו במגיניהם את כל עמקי המים למזרח ולמערב ועברו ביבשה וי"א ויבריחו את כל העמקים עמים היושבים בעמקים

  1. ^ צ"ל נפשרו