רש"י על דברי הימים א יב טו

רש"י על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ד • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לג • לד • לט • מ • מא • 


"אלה מבני גד" - כדכתיב למעלה ומן הגדי נבדלו אל דוד

"אחד למאה הקטן" - הקטן שבכולם ירדוף מאה

"והגדול לאלף" - והגדול שבכולם ירדוף אלף כאן נתקיים הפסוק ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם וגו'