רש"י על דברי הימים א יב לט

רש"י על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ד • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לג • לד • לט • מ • מא • 


"וגם כל שרית ישראל לב אחד להמליך את דוד" - אע"פ שלא באו לחברון לכך שארית חסר אלף כלומר אפילו שארית לא היה שלא נשתיירו כי אם מעט כי כולם באו לחברון בשמחה