רש"י על דברי הימים א יב כד

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ד • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לג • לד • לט • מ • מא • 


"להסב מלכות שאול אליו" - מן בני שאול ודוגמא ותסוב המלוכה