רש"י על דברי הימים א יב ד

רש"י על דברי הימים א • פרק יב
א • ב • ד • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לג • לד • לט • מ • מא • 


"ועל השלשים" - ראש לשלשים