רש"י על דברי הימים א יב כ

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יב
א • ב • ד • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לג • לד • לט • מ • מא • 


"וממנשה נפלו על דוד" - לעזרו

"בבואו עם פלשתים על שאול למלחמה" - באותה מלחמה שנהרג בה שאול

"ולא עזרום" - ח"ו שעזרו לפלשתים אלא בעצה שלחוהו סרני פלשתים אלא כי עצה נתיעצו הסרנים לשלחו לביתו כי אמרו בראשינו יפול אל אדוניו דוגמת נפלו אל דוד