רש"י על דברי הימים א יב לג

רש"י על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ד • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כח • כט • ל • לג • לד • לט • מ • מא • 


"ומבני יששכר יודעי בינה לעתים" - שיודעים לתת עצה לפי הענין של מעשה שצריך לדוד להתיעץ היאך יחזק המלכות מפני בני שאול

"ראשיהם מאתים" - לבד מן השאר

"וכל אחיהם על פיהם" - על עצתם