רד"ק על הושע ב כ

<< רד"ק על הושע • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


וכרתי:    על דרך (איוב ה, כג): "כי עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך", ונאמר בנבואת ישעיה (ישעיהו יא, ו): "וגר זאב עם כבש" וכל הענין כמו שאמר שם:

ועם עוף השמים:    כמו ארבה וזולתו, שלא יאכלו פירותיהם ותבואתם:

ורמש האדמה:    כמו נחשים ועקרבים:

וקשת וחרב:    כמו שאמר (ישעיהו ב, ד): "וכתתו חרבותם לאתים":

ומלחמה:    כתרגומו "ועבדי קרבא". או פירושו, שאר כל כלי מלחמה זולתי קשת וחרב שזכר: