רד"ק על הושע ב ג

<< רד"ק על הושע • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


אמרו לאחיכם עמי:    פירש רב סעדיה גאון ז"ל, אומר לשבט יהודה ובנימין אחיכם עשרת השבטים שהיו קרואים "לא עמי" בזמן שהיו עושים הרע בעיני ה', בזמן שיבת הגלות אמרו להם "עמי":

ולאחותיכם רחמה:    ולפי שהמשל היה בבן ובת אמר אחיכם ואחותיכם. ומלת ו"אחותיכם" ברבוי אחד לבד, כי היה לו לומר בשני רבוים 'אחיותיכם' כמו (יהושע ב, יג): "את אחי ואת אחיותי":