רד"ק על הושע ב יא

<< רד"ק על הושע • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


לכן אשוב:    כדי שתדע כי מידי היה לה הטוב. "דגני בעתו ותירושי במועדו" - שאשלח בהם מארה בעת הקציר ובעת הבציר הפוך הברכה שהייתי שולח בהם, וכן בכל מעשה ידיהם אשלח מארה, וכל המשתכר משתכר אל צרור נקוב ולא יהיה להם לחם לאכול ובגד ללבוש לכסות את ערותם כי הצמר והפשתים שנתתי לה לכסות את ערותה אציל אותה ממנה וכן ת"י תירגם יונתן. וענין "והצלתי" כענין (בראשית לא, טז): "אשר הציל אלהים מאבינו", ענין ההסרה והשלילה: