רד"ק על הושע ב כד

<< רד"ק על הושע • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


והארץ תענה:    שתתן את יבולה ועץ השדה יתן פריו:

והם יענו את יזרעאל:    כי ברבות הטובה רבו אוכליה כי תהיינה החרבות מלאות צאן ישראל, בפורענות קרא שם ישראל (הושע ב, ב): "יזרעאל" לפי שהיו זרועים בגוים ובזמן הישועה קורא אותם ג"כ "יזרעאל" שהיו נזרעים בארצם, לפיכך אמר אחריו "וזרעתיה לי בארץ". ויונתן (תרגום יונתן הושע, ב) תירגם הענין כן "ויהא בעידנא ההיא" וגומר: