רבינו בחיי על בראשית מא נז


כי חזק הרעב בכל הארץ:    שהיתה בממשלת פרעה: