רבינו בחיי על בראשית מא מח

<< רבינו בחיי על בראשית • פרק מא >>
א • ב • ח • יד • טו • טז • יח • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • נ • נא • נד • נה • נו • נז • ויקבוץ את כל אכל:    זה החומש שהיה מקבץ מן השדות, ויתן אכל בערים, זה שהזכיר כל אוכל יורה שקבצו כל הנאכל לאדם בר ולחם ומזון אפילו תאנים וצימוקים וכיוצא בהם:

אכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה:    מכאן למדו רז"ל שכל עפר המקום שומר התבואה של אותו המקום: