רבינו בחיי על בראשית מא לד

<< רבינו בחיי על בראשית • פרק מא >>
א • ב • ח • יד • טו • טז • יח • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • נ • נא • נד • נה • נו • נז • יעשה פרעה:    אחד שליט עליהם ואותו השליט יפקד פקידים כי לא יוכל עשוהו לבדו:

וחמש את ארץ מצרים:    שיטול מכל בעלי הבית תבואות חלק אחד מחמישה, או פירושו יזרזם מלשון (שמות יג, יח): "וחמשים עלו בני ישראל וגו'":