פתיחת התפריט הראשי

רבינו בחיי על בראשית מא לד


יעשה פרעה:    אחד שליט עליהם ואותו השליט יפקד פקידים כי לא יוכל עשוהו לבדו:

וחמש את ארץ מצרים:    שיטול מכל בעלי הבית תבואות חלק אחד מחמישה, או פירושו יזרזם מלשון (שמות יג, יח): "וחמשים עלו בני ישראל וגו'":