רבינו בחיי על בראשית מא מב


ויסר פרעה את טבעתו:    מסר לו חותמו שהוא חותם בו למנות שרים ולהוריד שרים משררותם כענין שכתוב (אסתר ח, ח): "וחתמו בטבעת המלך", ובגדי שש הוא מלבוש המלכים במצרים, ורביד הזהב הוא המניכא דדהבא, ומרכבת המשנה היא מרכבה שרוכב בה המשנה של מלך: