רבינו בחיי על בראשית מא נא

<< רבינו בחיי על בראשית • פרק מא
א • ב • ח • יד • טו • טז • יח • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • נ • נא • נד • נה • נו • נז • כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי:    מזה קורין ז"ל בית אביה של אשה בי נשא כלומר בית השכחה על שם הכתוב (בראשית ב, כד): "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו" וכן האשה בבעלה: