רבינו בחיי על בראשית מא נא


כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי:    מזה קורין ז"ל בית אביה של אשה בי נשא כלומר בית השכחה על שם הכתוב (בראשית ב, כד): "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו" וכן האשה בבעלה: