רבינו בחיי על בראשית מא לח

<< רבינו בחיי על בראשית • פרק מא >>
א • ב • ח • יד • טו • טז • יח • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • נ • נא • נד • נה • נו • נז • הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו:    כן מצינו בנבוכדנצר שאמר לדניאל (דניאל ד, ו): "די אנה ידעת די רוח אלהין קדישין בך":